Active Directory’de Belli Bir Grup Üyelerinin Mail Adreslerini Çekmek

bir memberdaki tüm kullanıcıların logon isimlerini çekme:

Get-ADGroupMember -identity "grup_adi" | select samaccountname > c:\logon_bilgileri.txt

txt listesinde alt alta sıralanmış logon isimlerinden display name’i çekme:

Get-Content "C:\liste.txt" | % { Get-aduser -Filter { samaccountname -eq $_ } } | select name

 

txt listesinde alt alta sıralanmış logon isimlerinden OU çekme:

Get-Content "C:\liste.txt" | % { Get-aduser -Filter { samaccountname -eq $_ } } | select name

 

txt listesinde alt alta sıralanmış logon isimlerinden sadece isim çekme

Get-Content "C:\liste.txt" | % { Get-aduser -Filter { samaccountname -eq $_ } } | select Givenname

 

txt listesinde alt alta sıralanmış logon isimlerinden mail çekme

Get-Content "C:\liste.txt" | % { Get-aduser -Filter { samaccountname -eq $_ } } | select UserPrincipalName

 

bir gruptaki herkesin mailini çekmek:

Get-ADGroup "Grup_Adi" | Get-ADGroupMember -Recursive | Get-ADUser -Properties * | Select Mail | format-table -autosize -wrap > c:\mailler.txt