Windows Serverda Bir Kullanıcının Parolasının Süresini Görmek

Merhabalar.

Serverda kullanıcının parolasını en son ne zaman değiştirdiğini, süresinin ne zaman dolacağını görmek için aşağıdaki kodu bat dosyası şeklinde düzenleyerek çalıştırabilirsiniz.

@ECHO OFF


:---not -->>> if not ile başlayan satır bu bat dosyasının admin haklarını isteyerek açılmasına yarar


if not "%1"=="am_admin" (powershell start -verb runas '%0' am_admin & exit /b)
SET /P kullaniciadi="[ parola suresi hakkinda bilgi almak istediginiz kisinin kullanici adini (login name) yaziniz ]"
ECHO.
net user %kullaniciadi% /domain
ECHO.
PAUSE
EXIT

Saygılarımla.