Microsoft OneDrive Kaldırma

Merhabalar,

Sisteminizde OneDrive istemiyorsanız ve komple kaldırmak istiyorsanız paylaştığım dosyayı BURAYA tıklayarak indirip çalıştırabilirsiniz.

Dilerseniz de aşağıdaki kodu text dosyasına yapıştırıp bat olarak çalıştırabilirsiniz.

@echo off
if not "%1"=="am_admin" (powershell start -verb runas '%0' am_admin & exit /b)
cls
color 0a
echo #################################################################
echo #           ziyayuksel.com              #
echo #################################################################
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
echo OneDrive islemi kapatiliyor.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo OneDrive Kaldiriliyor.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo OneDrive'dan Geride Kalanlar Temizleniyor.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
echo OneDrive, Dosya Gezgini Yan Panelinden Kaldiriliyor.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
pause

Saygılarımla.